Het beste halen uit mensen en middelen!

VOOR EEN EFFICIËNTE OVERHEID

Gaiser advies werkt er hard aan om overheden efficiënt en effectief te laten functioneren. Dat kan alleen door samen te werken.
Go to Zaakgericht werken!

Zaakgericht werken!

Een volledig digitaal kantoor is nog altijd toekomst muziek. Maar iedereen kan nu al wel profiteren van digitale dossiers en geautomatiseerde processen.

Go to Basisregistraties

Basisregistraties

Door de inzet van basisregistraties wordt de administratieve last verligt, tenminste als het goed ingericht is. Samen inrichten en implementeren we een structurele verbetering voor uw organisatie door de inzet van systeemkoppelingen en geautomatiseerde processen.

Go to Samen werken

Samen werken

Een veranderingstraject doe je niet alleen. Door samen te werken naar een breed gedragen oplossing wordt de verandering in de hele organisatie gedragen. Door de collectieve inzet van alle betrokkenen wordt een verandering beter ingevoerd en zorgt voor blijvende verbetering.

Go to MijnOverheid

MijnOverheid

MijnOverheid stelt overheden in staat om, naast de papieren post, burgers ook digitaal post toe te sturen. Post met een formeel karakter kunt u zo digitaal bezorgen.
Dit is goed voor uw burgers, en voor uw begroting.

Optimale dienstverlening voor overheden, het kan!
Hart voor de publieke zaak!

Ik heb in diverse overheidsorganisaties planmatig zaakgericht werken en keteninformatisering geïmplementeerd en processen gestroomlijnd, voornamelijk door het creëren van draagvlak onder alle medewerkers in de organisatie. Dankzij een brede achtergrond in gemeenteland, van burgerzaken en facilitair tot sociale zaken, kan ik me goed inleven in de specifieke uitdagingen van iedere afdeling waar een project impact op heeft om zodoende een passende aanpak te hanteren.

  • Inzicht in voortgang, voor klanten en medewerkers

  • Zaakgericht werken, MijnOverheid en digitale postverwerking

  • Prince2 practitioner, Agile Scrum en meer

  • iWMO berichten, MijnOverheid, Bag en GBA

Wat anderen over mij zeggen!

Laatste nieuws